lingvika lekcje angielskiego logo

Polityka prywatności

Zapoznaj się z poniższymi informacjami aby wiedzieć, w jakim zakresie, w jakim celu i przez kogo przetwarzane są Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z usług lub serwisów internetowych firmy Lingvika oraz jakie są Twoje prawa.

Polityka prywatności firmy Lingvika została stworzona w oparciu o:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.)

Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.)

Jakie dane są zbierane?

Korzystając z usług firmy Lingvika a także z serwisów internetowych www.lingvika.pl i www.lingvika.pl/blog użytkownik może zostać poproszony o przedstawienie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza bądź w inny sposób.

Dane, o które można zostać proszonym, to imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku, gdy użytkownikiem jest firma, będzie to dodatkowo pełna nazwa firmy, numer NIP i regon.

W jakim celu zbierane są dane?

Dane zbierane są w niżej wymienionych przypadkach:

- wystawienie faktury za usługi świadczone przez firmę Lingvika

- kontakt z klientem w celu przesłania materiałów i informacji związanych z nauczaniem języka angielskiego a także ustaleniem terminu spotkania lub odwołania zajęć

- zorganizowanie lekcji online

- wysłanie newslettera, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę

- zapisanie na webinar, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę

- dostęp do e-learningu, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest firma Lingvika Katarzyna Lwowska z siedzibą 05-502 Piaseczno, ul. 11 Listopada 27 NIP 5251023828 Regon 142948559. Dane są przechowywane na zabezpieczonych urządzeniach oraz serwerach.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych pozyskiwanych przez firmę Lingvika mogą być:

- firmy świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek
- firmy świadczące usługi płatnicze (banki, płatności internetowe)
- firmy świadczące usługi z zakresu obsługi telefonicznej
- firmy świadczące usługi z zakresu obsługi elektronicznej (poczta elektroniczna, aplikacje do przesyłania wiadomości)
- firmy marketingowe, komunikacyjne i analityczne
- firmy prawne i windykacyjne
- podmioty upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organy państwowe, organy ścigania)

Księgowość firmy Lingvika prowadzona jest we własnym zakresie w oparciu o pakiet programów Wapro firmy Asseco, spełniających wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, w tym wymogi określone w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Jak długo przechowywane są dane?

Dane pozyskiwane w celu świadczenia usług przez firmę Lingvika przechowywane są do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Dane pozyskiwane w celach analitycznych z monitorowania stron internetowych przechowywane są przez 26 miesięcy.

Na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne lub prawa międzynarodowego obligują do retencji danych, firma Lingvika zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika nawet, gdy użytkownik zaprzestanie korzystać z usług firmy lub cofnie zgodę na przetwarzanie danych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Firma Lingvika korzysta z usług firm mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, takich jak:

- Cisco Systems Inc (aplikacja Cisco WebEx do przeprowadzania webinariów i lekcji online. Zalogowanie na spotkanie online wymaga podania adresu poczty elektronicznej)
- Google LLC (poczta elektroniczna, kontakty, formularze, analiza ruchu na stronach internetowych)
- Automattic Inc. (blog WordPress)
-Padlet Inc. – (tablice online, na których firma Lingvika umieszcza dodatkowe materiały do nauki. Dostęp do tablic wymaga podania adresu poczty elektronicznej)

Firmy te gwarantują odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi Unii Europejskiej.

Prawo do wglądu, zmian oraz usunięcia udostępnionych danych osobowych

Użytkownik, który udostępnił swoje dane, może w każdej chwili zażądać wglądu do swoich danych, ich modyfikacji lub usunięcia za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej na adres: kontakt@lingvika.pl

Subskrypcja newslettera

Zaprenumerowanie bezpłatnego elektronicznego newslettera wiąże się z podaniem imienia, nazwiska i adresu email. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera wybierając odpowiedni link w stopce newslettera.

Cookies (ciasteczka)

Niektóre obszary strony www.lingvika.pl lub bloga www.lingvika.pl/blog mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia końcowego (komputer, telefon, tablet itd.), za pomocą którego osoba przegląda serwis. Pliki te nie są szkodliwe dla urządzenia ani użytkownika, nie zawierają jego danych osobowych ani nie służą identyfikacji użytkowników. Zadaniem plików cookies jest zapamiętanie preferencji użytkownika odnośnie przeglądanego serwisu w celu najlepszego dopasowania jego treści do preferencji.

Google Analytics

Strony www.lingvika.pl oraz www.lingvika.pl/blog korzystają z narzędzia Google Analytics. Zbiera ono informacje o użytkownikach odwiedzających witryny takie jak: ich lokalizacja, przedział wiekowy, urządzenie z jakiego korzystają przy przeglądaniu strony, skąd przychodzą na stronę, jakie słowa kluczowe wpisują, jakie strony w serwisie przeglądają, jak długo na nich pozostają, z jakich stron opuszczają witrynę itp.

Narzędzie nie zbiera informacji mogących zidentyfikować konkretnego użytkownika, takich jak imię, nazwisko czy e-mail.

Informacje zebrane przez Google Analytics są wykorzystywane w celach analitycznych aby lepiej dopasować treści serwisu do potrzeb odwiedzających.